เครือข่ายผู้ปกครอง

หน้าแรก » กรรมการเครือข่าย » ปี พ.ศ. 2554 » คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี พ.ศ. 2554

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปี พ.ศ. 2554

Advertisements
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุลนักเรียน เบอร์โทร
1 ประธาน นายสุเทพ เข็มทอง 081-6759767
2 รองประธานคนที่ 1 นายสุริยน จูรัตนากร 081-7865194
3 รองประธานคนที่ 2 นางชุติมา เชิญตระกูล 081-5661234
4 เลขานุการ นายชำนาญ คล้ายเนียม 081-9719182
5 ผู้ช่วยเลขานุการ นางนิรดา ภัทรจตุรพร 081-9530379,056-614797
6 ประชาสัมพันธ์ นางรัตติกาล จันทวงษ์ 086-9373755
7 ผู้ช่วยเลขานุการ นายวิษณุ สนปี 089-7033061
8 นายทะเบียน นายโอภาส จันทร์โต 081-8883774
9 ผู้ช่วยทะเบียน ด.ต.ภูมิเอชา สิงหเดช 086-4489513
10 ปฏิคม นางจุฑาทิพย์ จันทร์ทับ 081-4748649
11 ผู้ช่วยปฏิคม นางสุพิมพ์ แท่งทอง 081-7853455,056-650314
12 เหรัญญิก นางนุสรา ชุมนุมศิริวัฒน์ 085-0509119
13 ผู้ช่วยเหรัญญิก นางศิริรัตน์ พิพัฒน์กุล 089-5664500
14 กรรมการ นายเกียรติศักดิ์ องค์ชัยวัฒนา(2) 056-611940
15 กรรมการ นายพิษณุ พงษ์พิพัฒน์(3) 087-6842993
16 กรรมการ นายสุศักดิ์ ม่วงประเสริฐ(4) 086-1995156
17 กรรมการ นายไพโรจน์ ทิพย์กองกาศ(5) 089-9571431
18 กรรมการ นายสนิท ดำมินเสก(6) 0086-1991095
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: