เครือข่ายผู้ปกครอง

เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ม.1

Advertisements
ที่ ชื่อ-นามสกุลนักเรียน ชั้น ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 ด.ช.พงศ์กีรติ ทุ้ยแป 1/1 นายธรธัช ทุ้ยแป ประธานกรรมการ 081-2902628
2 ด.ญ.นภัสกร เลาวเลิศ 1/1 นายสุชาติ เลาวเลิศ รองประธานฯคนที่1 056-650417
3 ด.ช.ปริญญา พุ่มชูศักดิ์ 1/2 นางญาณิศา พุ่มชูศักดิ์ รองประธานฯคนที่2 084-1813069
4 ด.ญ.ชลลา เชื้อมีแรง 1/2 นายโอภาส เชื้อมีแรง รองประธานฯคนที่3 081-5320929
5 ด.ช.ชาติกล้า พวงนาค 1/3 นางรัตนากร พวงนาค เลขานุการ 056-611405
6 ด.ช.ปัณณวัฒน์ คำภิรานนท์ 1/3 นางพัชราภา คำภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 056-613085
7 ด.ช.สิทธิพงษ์ ยิ้มกำเนิด 1/4 นายมานะ ยิ้มกำเนิด ประชาสัมพันธ์ 086-2048044
8 ด.ญ.ธนพร ยิ้มกล่ำ 1/4 นายจำนง ยิ้มกล่ำ ทะเบียน 089-8571820
9 ด.ญ.ภักจีรา เมืองนนท์ 1/5 นายสมโภชน์ บุญเรศ กรรมการ 089-7061861
10 ด.ช.ภาคภูมิ บุญโชติ 1/5 น.ส.ภัสสรการ แก้วมงคล กรรมการ 084-3825788
11 ด.ช.อนุวัฒน์ ฉั่วศรีวงษ์ 1/6 นางบุญญะ ฉั่วศรีวงษ์ กรรมการ 080-5098744
12 ด.ช.ธนิน หลิมศิริวงศ์ 1/6 นางกนกพร หลิมศิริวงศ์ กรรมการ 089-4619469
13 ด.ญ.ฐิติมาพร ซ้อนใส 1/7 นายนิธิพงษ์ เศรษฐ์ธีรวัต กรรมการ 056-611400
14 ด.ญ.กิตติยา พลท่าม่วง 1/7 นายธิโณรส พลท่าม่วง กรรมการ 056-658245
15 ด.ช.คณิศร เผ่าสวัสดิ์ 1/8 นายศรันย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ 087-2114288
16 ด.ญ.กนกวรรณ นนท์วิศิษธ์ 1/8 นายเกษมสัณษ์ นนท์วิศิษธ์ กรรมการ 081-7075547
17 ด.ญ.หิรัณยา โหมอ่อน 1/9 นายอดิเรก โหมอ่อน กรรมการ 085-6611571
18 ด.ญ.ปานหทัย กล้วยหอมทอง 1/9 นางกชกร กล้วยหอมทอง กรรมการ 082-3982922
19 ด.ช.ภูมิรพี เชิงธรรม 1/10 นางกอบแก้ว เชิงธรรม กรรมการ 056-611288
20 ด.ช.ญาญิศา สังหมี 1/10 นางคมขำ สังหมี กรรมการ 084-6217151
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: