เครือข่ายผู้ปกครอง

เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ม.2

Advertisements
ที่ ชื่อ-นามสกุลนักเรียน ชั้น ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 ด.ญ.สุประรีณ์ โรจน์ทนานันท์ 2/2 นายนิธิโรจน์ โรจน์ทนานันท์ ประธานกรรมการ 081-6883888
2 ด.ญ.นิติพร ทองหน้าศาล 2/1 นางนิกุล ทองหน้าศาล รองประธานฯคนที่1 089-6383639
3 ด.ช.รชต ตะสี 2/9 นายประไพ ตะสี รองประธานฯคนที่2 081-9717791
4 ด.ญ.ปราญเปรียว พิพัฒน์ตระกูล 2/3 ด.ต. ประวิทย์ พิพัฒน์ตระกูล รองประธานฯคนที่3 089-9595007
5 ด.ญ.นภสกร โหมดชัง 2/5 นางเพญจวรรณ โหมดชัง เลขานุการ 089-5663399
6 ด.ญ.ณัฐเพชรสกุล อยู่แก้วถึง 2/6 นางขวัญเมือง อยู่แก้วถึง ผู้ช่วยเลขานุการ 085-7280722
7 ด.ช.ณัฐภัทร แผ่นผา 2/7 นางสนอง แผ่นผา ประชาสัมพันธ์ 089-6423277
8 ด.ช.อำนวยพร มีไชโย 2/9 นาย จิรภัทร มีไชโย ทะเบียน 082-1784494
9 ด.ญ.ธนุตรา ภาคย์ดิฐพงศ์ 2/1 นางธัญลักษณ์ ภาคย์ดิฐพงศ์ กรรมการ 081-7070945
10 ด.ญ.สรัลดา จันทะโก 2/2 น.ส.ภัสสรการ แก้วมงคล กรรมการ 089-6417030
11 ด.ช.ยุทธภูมิ พงษ์จีน 2/3 นางศิริขวัญ สัมทอง กรรมการ 084-6888956
12 ด.ญ.อัญชลีย์ มีแดงไผ่ 2/4 นาย สิทธิเดช มีแดงไผ่ กรรมการ 089-8577067
13 ด.ช.มาวิน ทองแลง 2/4 ดต. เสรี ทองแลง กรรมการ 081-8863852
14 ด.ช.ภควัต จำเนียร 2/5 นายสุรินทร์ จำเนียร กรรมการ 081-9621411
15 2/6 น.ส.สุทธาวรรณ วันภูสิตร กรรมการ 086-9269176
16 ด.ช.ธนพัฒน์ เที่ยงสันเพียะ 2/7 นางวันเพ็ญ เที่ยงสันเพียะ กรรมการ 082-7731765
17 ด.ช.พงศภัค นัดดา 2/8 นางวาสนา สิงห์ กรรมการ 089-7082414
18 ด.ช.ธเนศ โลหะเวช 2/8 นางณชา โลหะเวช กรรมการ 081-2833474
19 ด.ญ.ดวงใจ เปรมศรี 2/10 นางบังอร ไวยวงศ์ กรรมการ 089-6382351
20 ด.ช.กษดิศ แก้วมณี 2/10 นางศิริวรรณ แก้วมณี กรรมการ 081-4758622
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: