เครือข่ายผู้ปกครอง

หน้าแรก » กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน » ปี พ.ศ. 2554 » ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 » กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ม.3

กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ม.3

Advertisements
ที่ ชื่อ-นามสกุลนักเรียน ชั้น ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 ด.ช.เมธัช ไวยวงศ์ 3/6 นายภูมิประสิทธิ์ ไวยวงศ์ ประธานกรรมการ 084-6889880
2 ด.ญ.ศศิกัญญา สารพูนทรัพย์ 3/5 ด.ต.อภิโรจน์ สารพูนทรัพย์ รองประธานฯคนที่1 086-4490209
3 ด.ช.พิพัฒน์พงศ์ จิรานุรักษ์ 3/9 นายวัฒนพงศ์ จิรานุรักษ์ รองประธานฯคนที่2 086-6742863
4 ด.ช.ธนชิต ไชยพรวัฒนา 3/3 นายสมบูรณ์ ไชยพรพัฒนา เลขานุการ 081-8876342
5 ด.ช.นิรุตติ เนาวรัตน์ 3/4 พ.ต.วัจนะ เนาวรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 086-9370524
6 ด.ช.คู่บุญ เปรมศรี 3/10 นางบังอร เปรมศรี ประชาสัมพันธ์ 089-6382351
7 ด.ช.ณัฐนนท์ ยกให้ 3/7 นางเสาวลักษณ์ ยกให้ ทะเบียน 081-4741398
8 ด.ญ.พรทิพย์ สิงห์ทอง 3/2 นางสุนทร บุญสูงเพ็ชร กรรมการ 087-3182411
9 ด.ญ.ณัฐณรี ส่งศรี 3/8 ด.ต.วีระศักดิ์ ส่งศรี กรรมการ 081-6054817
10 ด.ญ.สุวพัชร ศิริจันทร์ 3/1 นายวิเชียร ศิริจันทร์ กรรมการ 087-3182411
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: