เครือข่ายผู้ปกครอง

เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ม.4

Advertisements
ที่ ชื่อ-นามสกุลนักเรียน ชั้น ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 น.ส.ปริยญาภรณ์ เกตุหอม 4/1 พันตรี ปรเมศวร์ เกตุหอม ประธานกรรมการ 087-1956490
2 น.ส.นิชาภา เทพพิพัทน์ 4/1 นายสมมาศ เทพพิพัทน์ รองประธานฯคนที่1 056-612839
3 นายล่าฟ้า ดวงรัตน์ 4/2 นางเสนาะ ดวงรัตน์ รองประธานฯคนที่2 084-5054936
4 น.ส.สโรชา ครูประเสริฐวัฒนา 4/2 นางกิตติมา ครูประเสริฐวัฒนา รองประธานฯคนที่3 081-3244411
5 นายสิรวิชญ์ พิบูลศิลป์ 4/3 นางลินจี่ พิบูลศิลป์ เลขานุการ 089-4617275
6 น.ส.เลิศกัลยา แก้วมวล 4/3 น.ส.สุรางค์รัตน์ แก้วมวล ผู้ช่วยเลขานุการ 081-8867466
7 น.ส.ญาดา อุชุโกศลการ 4/4 นายอรพงษ์ อุชุโกศลการ ประชาสัมพันธ์ 088-4293304
8 นายอัสดา สุขเจริญ 4/4 นายปัญญา สุขเจริญ ทะเบียน 089-7035598
9 น.ส.วรวี พันธุ์พิจิตร 4/5 รตท.วันชัย พันธุ์พิจิตร กรรมการ 081-9725194
10 นายฐกัดโชติ พันธุ์ดี 4/5 นายสุทธิพันธุ์ พันธุ์ดี กรรมการ 081-8883139
11 นายดนัยภัทร์ ถิ่นเดิม 4/6 ดต.วสันต์ ถิ่นเดิม กรรมการ 086-9502833
12 นายวัชรพงศ์ ช่วยพยุง 4/6 นายกมล ช่วยพยุง กรรมการ 081-7858229
13 น.ส.สุทธิรัตน์ เพชรล้อมทอง 4/7 นายลำไย สิงห์ลอ กรรมการ 089-4609490
14 น.ส.สมพร ทองศรี 4/7 นางสมคิด ทองศรี กรรมการ 081-5330318
15 นายสร้างสรรค์ ม่วงประเสริฐ 4/8 ว่าที่รต. สุรศักดิ์ ม่วงประเสริฐ กรรมการ 086-1995156
16 นายดนุเดช แย้มตรี 4/8 นายสนกร แย้มตรี กรรมการ 089-0505901
17 นายโดม กล่องสำรวจ 4/9 นายอดุลย์ กล่องสำรวจ กรรมการ 081-7853305
18 น.ส.รังสิมา ปานแย้ม 4/9 นางสมคิด ปานแย้ม กรรมการ 086-7818721
19 นายพิทูรย์ บุญรา 4/10 คต.พิทักษ์ บุญราศี กรรมการ 089-7040162
20 นายญัฐนนท์ ลาภพิพัฒน์ 4/10 นางวรรณา ลาภพิพัฒน์ กรรมการ 087-5266249
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: