เครือข่ายผู้ปกครอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นาย บุญชัย วงษาพาณิชย์ ประธาน
2 ร.ต.อ. สุชีพ จาดย่านขาด รองประธาน
3 นาง รัตนาวรรณ วัฒนา ประชาสัมพันธ์
4 นาง จรีญาภรณ์ ฟักคง ทะเบียน
5 น.ส. อารีย์ ช้อนแช่ม กรรมการ
6 กรรมการ
7 นาง ไพศรี ง่วนทอง เลขานุการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: