เครือข่ายผู้ปกครอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นาย สมชาย พรมมา ประธาน
2 นาย บุญเลิศ ยอดจันทร์ รองประธาน
3 นาง พอเพ็ญ แพพ่วง ประชาสัมพันธ์
4 นาย ประสิทธิ์ วัตต์มณี ทะเบียน
5 กรรมการ
6 กรรมการ
7 นาง มณี น้อยบัวทิพย์ เลขานุการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: