เครือข่ายผู้ปกครอง

เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ม.6

Advertisements
ที่ ชื่อ-นามสกุลนักเรียน ชั้น ชื่อ-นามสกุลผู้ปกครอง ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 น.ส.ชมมน เหลืองวิจิตร 6/1 นายพิษณุ เหลืองวิจิตร ประธานกรรมการ 089-7026664
2 นายขวัญชัย บรรเจิดกิจ 6/1 นายณรงค์ชัย บรรเจิดกิจ รองประธานฯคนที่1 081-5323231
3 น.ส.วรนิชชา เวชวิริยกุล 6/2 นายวัชรรินทร์ เวชวิริยกุล รองประธานฯคนที่2 087-2006070
4 น.ส.ธนาภา ชุมนุมศิริวัฒน์ 6/3 นางนุสรา ชุมนุมศิริวัฒน์ เลขานุการ 085-0509119
5 นายประกิต กัณฑษา 6/3 อ.รังสรรค์ กัณฑษา ผู้ช่วยเลขานุการ 089-4385931,056-672142
6 น.ส.จินห์จุฑา แดงมั่นคง 6/1 นางรัตน์ระวี แดงมั่นคง ประชาสัมพันธ์
7 นายศุภกิจ ป่ายปาน 6/4 นายสุรชัย ป่ายปาน ทะเบียน 086-9257632
8 น.ส.ปัญทิญา ทองทัพ 6/6 นางวัลยา ทองทัพ กรรมการ 087-5713295
9 น.ส.วิภาวรรณ พรมมา 6/7 นายสมชาย พรมมา กรรมการ 089-0346681,056-670300
10 น.ส.ฑิติยา ยิ้มศล 6/9 นายบันต์ ยิ้มศล กรรมการ 087-5233828
11 น.ส.ศรุตาพร นิรุชธรรมธัช 6/5 นางนรเศรษฐิ นิรุชธรรมธัช กรรมการ 085-0509119
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: